FÉSTIVAL TUNAS BAHASA IBU 2023 TINGKAT SMP SA-KABUPATEN GARUT

FÉSTIVAL TUNAS BAHASA IBU 2023
TINGKAT SMP SA-KABUPATEN GARUT
Saptu, 21 Oktober 2023, MTS Persis Tarogong ngiring ilubiung dina kagiatan Féstival Tunas Bahasa Ibu 2023 nu dilaksanakeun ku Dinas Pendidikan Kabupaten Garut gawé bareng jeung MKKS SMP Kabupatén Garut ogé MGMP Basa Sunda SMP Kabupatén Garut. Widang Pasanggiri na diantarawisna: Ngadongéng; Biantara; Maca Sajak; Nembang Pupuh; Maca jeung Nulis Aksara Sunda; Ngarang Carpon; Ngabodor Sorangan. Festival ieu dilaksanakeun dua dinten, dinten kahiji ping 21 Oktober kangge 6 pasanggiri di SMPN 2 Tarkid, 1 pasanggiri nyaeta penyisihan pupuh di gedung lasminingrat. Dinten kadua final pupuh sareng pembagian piagam penghargaan kanggo para pinunjul ka 1,2,3 srg harapan1,2,3 di Gedung Lasminingrat.
Anu baris ilubiung ti MTS Persis Tarogong, Radithya Fadhlurrahmaan 9-C pasanggiri biantara kategori putra; Daneira Kinaya Salsabila 8-J pasanggiri dongeng kategori putri; Fakhira Raisa P.H 7-J pasanggiri sajak kategori putri; Siti Maryam 7-H pasanggiri nulis carpon kategori putri. Alhamdulillah Daneira Kinaya Salsabila 8-J janten pinunjul kadua dina pasanggiri dongèng kategori putri.

Rida Fadillah, S.Pd, salaku pangapingna nètèlakeun yèn tujuan ngiringan dina ieu pasanggiri nyaèta sangkan murangkalih kersa ngamumulè basa sunda ngalangkungan nèmbongkeun pangabisa dina sagala widang kasundaan. Mts Persis Tarogong mangrupa sakola hiji-hijina Mts anu ilubiung dina ieu kagiatan. Panata calagara nganuhunkeun ka Mts Persis Tarogong parantos kersa ilubiung dina FTBI waktos ngahaturanan para pinunjul ka panggung. Pamugi sadaya sakola boh SMP atawa Mts boh Negri atawa swasta tiasa gawè bareng dina ngamumulè basa sunda ngalangkungan FTBI anu unggal taun dilaksanakeun ieu.

Leave a Reply


Warning: Undefined variable $user_identity in /home/u1489582/public_html/wp-content/themes/oceanwp/comments.php on line 41

Tinggalkan Balasan